dr n. med. Joanna Pikiel

Specjalista onkologii klinicznej i chemioterapii, radioterapeuta, dr n. med. Tytuł lekarza uzyskała w 1992 roku na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalizację rozpoczęła w Szpitalu Morskim w Gdyni początkowo w Oddziale Radioterapii gdzie ukończyła specjalizację I° w tej dziedzinie. Następnie pracowała w Oddziale Chemioterapii gdzie w 2000 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chemioterapii a w 2003 roku specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej. Od 2004 roku pracuje w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku , gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika Oddziału Chemioterapii. Od 2001 roku pracuje również w Oddziale Chemioterapii Kliniki Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego gdzie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej od 1999 roku, aktywnie uczestniczy w posiedzeniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych w Polsce i zagranicą. Od 2010 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Onkologii Klinicznej.

lek. med. Paweł Pikiel

Specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej. Tytuł lekarz uzyskał w 1991 roku na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Pracę zawodową rozpoczął w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Morskiego w Gdyni obecnie przekształconego w Gdyńskie Centrum Onkologii. W 1999 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej a w 2009 roku tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Obecnie pracuje w Oddziale Chirurgii Onkologicznej GCO. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, uczestniczy w wielu posiedzeniach i konferencjach naukowych w dziedzinie onkologii.